حمل بار هوایی

ارسال کالای هوایی درصورت داشتن فاکتور رسمی کالا میسر می باشد

قیمت حمل کالای ارسالی نسبت به نوع و حجم آن متفاوت می باشد

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید